Medarbejdere

Vores medarbejdere spiller en vigtig rolle for at få den daglige drift og produktion til at fungere optimalt. I ekstra travle perioder og ved spidsbelastninger trækker vi på yderligere eksternt personale.

Vi mødes allesammen hver dag til frokost, i en indrettet frokoststue på Elkjær.

Ugentlige produktionsopfølgningsmøder

Vi afholder ugentlige produktionsopfølgningsmøder på Rodskov Svineproduktion – hver uge, samt månedlige medarbejdermøder for hele Rodskovgruppen en gang om måneden. Vi afholder MUS samtaler mindst 1 gang årligt.
Derudover arrangeres der hvert år flere medarbejder arrangementer.

Ring gerne og hør om jobmulighed.


Lars Rasmussen, født 1973

Ansættelsesår 2013

Ejernes højre hånd. Har ansvaret for slagtesvinestaldene – og marken i samarbejde med Erling. Lars ejer desuden selv 120 ha. Rodskovgruppen og Lars har i den forbindelse et maskinfællesskab.

Jacob Samuelsen (født 1994)

Ansættelsesår 2013

Arbejder som medarbejder i mark og smågrise/ slagtesvin.

Juliia (Født 1990)

Ansættelsesår 2011

Har ansvaret for farestalden på Rodskov Svineproduktion

Daniel (født 1987)

Ansættelsesår 2016

Har ansvaret for drægtigheds-og løbe afdelingen i soholdet

Kirstine (født 1998)

Arbejder som 1. års elev i soholdet. Skal tilbage på skolebænken til august 2017, som eux elev på Asmildkloster landbrugsskole.


website af atriumWeb ApS - Online markedsføring