Velkommen til Rodskov Svineproduktion 

I det følgende kan du læse om medarbejderne, Rodskov Svineproduktions historie samt ikke mindst en beskrivelse med billeder af staldanlægget.

Historie:

1990: Rodskov Svineproduktion blev etableret i 1990 af Mogens Jacobsen, Erik Jacobsen (bror til Mogens) samt Mogens Enok (medejer og driftsleder frem til 1996) som et ApS. Anlægget blev den gang bygget til 370 årssøer med salg af 30 kgs grise til Elkjær.
1996: Samarbejdet med Erik Jacobsen og Mogens Enok ophørte, og Dorte Kristensen blev medejer sammen med Mogens Jacobsen.
1997: Rodskov Svineproduktion udvides til 730 årssøer. I den forbindelse bygges stald til løsgående drægtige søer med dybstrøelse og fodring efter cafeteria princip. Staldene til smågrise og ungsvin ombygges til farestalde. Der sælges nu fravænningsgrise. Rodskovgård købes og her bygges smågrisestald med 2800 stipladser.
2001: Farestald med 36 stipladser bygges.
2007: Løbeafdelingen renoveres, og fremstår i dag som en moderne løbestald med ornen mellem 2 rækker søer i forbindelse med insemination.
2007: Fodercomputer udskiftes, således at foder anlægget bliver fuldautomatisk.
2008: Ornestald etableres og laboratorium til intern KS etableres.
2009: Farestald fra 1990 renoveres
2010: Farestald fra 1990 renoveres.
2013: Vi ophører med Intern KS, og starter igen med indkøb af sæd fra Hatting KS.
2013: Dorte Kristensen overtager Rodskov svineproduktion fra Mogens Jacobsen. Rodskov Svineproduktion Aps Ejes fra nu af Erling (50%) og Dorte (50%).
2018/2019: Vi gennemfører nedlukning af svineproduktionen efter flere års strategiske beslutninger. Staldbygninger renoveres i løbet er 2019 og gøres klar til alternative anvendelses muligheder. Kontakt os gerne

kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger

Landevejen 49
8543 Hornslet
Tlf.: 8699 5756 (bedst aften), eller Erling: 2325 6157 eller Dorte 2325 6154
E-mail: rodskov@post10.tele.dk

Beskrivelse af staldanlægget:

Staldbygninger renoveres i løbet er 2019 og gøres klar til alternative anvendelses muligheder. Kontakt os gerne.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring