Landbrug Djursland – Vores historie

Hanne og Mogens startede Rodskovgruppen i 1970, hvor de købte gården Elkjær. Indtil 1990 drev de slagtesvineproduktion og markdrift, hvor Rodskov Svineproduktion blev startet med 370 søer.

I 1997 blev Rodskov Svineproduktion udvidet til 700 søer med salg af smågrise til Rodskovgård, der blev købt af Erling og Mogens i 1997. I den forbindelse blev der udvidet med en nyopført  stald til smågrisene. Rodskovgruppens samlede areal på markplanen er 450 ha. Erling er nu eneejer på Rodskovgård.

Erling og Dorte overtager den samlede bedrift fra Hanne og Mogens d. 1. august 2013. Rosenholm skov forbliver i Mogens og Hannes eje.

Erling Kristensen, født 1970

Agrarøkonom, Daglig leder af driften i Rodskovgruppen og markdriften (dog ikke Rodskov Svineproduktion). Strategi, administration og regnskab m.v. Fritidsinteresser: Akustiske trommer.

Dorte Kristensen, født 1971

Agronom. Leder arbejdet i soholdet på Rodskov Svineproduktion. Strategi og administration m.v.. Sørger for frokost til medarbejderkantinen!
Fritid: Gymnastik 2 gange om ugen.

Mogens Jacobsen, født 1944

Hjælper med alt muligt på bedrifterne. Deltager i gårdrådsmøder. Sparring til Dorte og Erling.
Fritid bruges på: Gymnastik og bridge.

Karen, født 2001

Går på rønde privatskole. Karen går til gymnastik og ellers går det meste af fritiden med hesten Luka, som er opstaldet på Rodskovgård.

Jens, født 2003

Går på Rønde privat skole. Jens bruger blandt andet fritiden på spejder og Elbas undervisning.

Hanne Jacobsen, født 1941

Pensioneret Psykolog. Hanne deltager i gårdrådsmøder m.v.
Fritid: Gymnastik, tysk m.v.


website af atriumWeb ApS - Online markedsføring