Landbrug Djursland – Vores historie

Hanne og Mogens startede Rodskovgruppen i 1970, hvor de købte gården Elkjær. Indtil 1990 drev de slagtesvineproduktion og markdrift, hvor Rodskov Svineproduktion blev startet med 370 søer.

I 1997 blev Rodskov Svineproduktion udvidet til 700 søer med salg af smågrise til Rodskovgård, der blev købt af Erling og Mogens i 1997. I den forbindelse blev der udvidet med en nyopført stald til smågrisene.
Svineproduktion blev udfaset i løbet af 2019 i forbindelse med en længerede varende strategisk beslutning. De eksisterende staldbygninger benyttes nu til forskellige lejemål.
Rodskovgruppens samlede areal på markplanen er 450 ha. Erling er nu eneejer på Rodskovgård.

Erling og Dorte overtager den samlede bedrift fra Hanne og Mogens d. 1. august 2013. Rosenholm skov forbliver i Mogens og Hannes eje.

Erling Kristensen, født 1970

Agrarøkonom, Daglig leder af driften i Rodskovgruppen og markdriften. Strategi, administration og regnskab m.v.

Fritidsinteresser: Diverse byggeprojekter!

Dorte Kristensen, født 1971

Agronom, Arbejder udenfor bedriften. Deltager i det strategiske arbejde og gårdråd m.v..

Fritid: Gymnastik 2 gange om ugen.

Mogens Jacobsen, født 1944

Hjælper med alt muligt på bedrifterne. Deltager i gårdrådsmøder. Sparring til Dorte og Erling.

Fritid bruges på: Gymnastik.og golf.

Karen, født 2001

Går på Egå gymnasium. Karen går til gymnastik og ellers går det meste af fritiden med heste, som er opstaldet på Rodskovgård.

Jens, født 2003

Går på Rønde privat skole. Jens bruger blandt andet fritiden på spejder og så deltager han gerne i markarbejdet i sæsonen!

Hanne Jacobsen, født 1941

Pensioneret Psykolog. Hanne deltager i gårdrådsmøder m.v.
Fritid: Gymnastik, tysk m.v.


website af atriumWeb ApS - Online markedsføring